Melonta

Suomen melonta- ja soutuliiton (SMSL) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna, kunto- ja harrasteliikuntana sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä lajiensa avulla.

Lisäksi liiton tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien monimuotoisuutta ja luonnon kestävää kehitystä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin perusteet.

SMSL toimii Suomessa toimivien melonta- ja soutuyhteisöjen keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä, sekä niiden henkilöjäsenten yleisten ja yhteisten etujen valvojana, jotka näiden sääntöjen edellyttämin tavoin edistävät melontaa ja soutua Suomessa.

Liitto on Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio, VALO ry:n, kansainvälisen kanoottiliiton (International Canoe Federation, ICF) sekä kansainvälisen soutuliiton (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, FISA) jäsen.
 

Viimeksi päivitetyt

Ida Hulkko
Mikkelin Melojat
 
     
     
 

Seurat


Mikkelin Melojat
-
 
     
     
 

Sponsorit