Jalkapallo

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on yli 50 000 kuljetusalan ammattilaisen vahva edunvalvoja. Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen auto-, ahtaus-, kuljetus- ja muilla näihin liittyvillä ammattialoilla, kuten kuljetusliikkeiden autokorjaamoissa sekä säiliöauto- ja öljytuote-, terminaali-, matkailu- ja eri huolinta-aloilla sekä liikenneopetusalalla työskentelevien työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ammatinharjoittajien muodostama rekisteröity yhdistys - ammattiosasto. AKT:n ammattialat.

AKT neuvottelee ja solmii työehtosopimukset 20 alalle. Liiton keskeisiin toimintoihin kuuluu työ- ja palkkaehtojen parantaminen, työsuojelun ja ammattitaidon kehittäminen sekä jäsenistön yhteiskunnallisen aseman ja sivistystason kohottaminen.

Kuljetusalan Työttömyyskassan jäsenet saavat ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

AKT on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n jäsenjärjestö. SAK:ssa AKT on yksi Kuljetusalan neuvottelukunnan jäsenliitoista. Neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki SAK:n kuljetusalan liitot. Lisäksi AKT on Kuljetusalan Ammattiliittojen Federationi KAF:n jäsenjärjestö, johon kuuluu SAK:n liittojen lisäksi myös STTK:n liittoja.


AKT toimii aktiivisesti myös kansainvälisellä tasolla. AKT on Pohjoismaisen kuljetustyöntekijöiden liiton NTF:n www.nordictransport.org , Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton ETF:n www.itfglobal.org/etf ja Kansainvälisen kuljetustyöntekijöiden liiton ITF:n jäsen www.itfglobal.org
 
 
     
     
 

Seurat


Nekalanpallo seura
 
     
     
 

Sponsorit