Keihäänheitto

Förbundets namn är Svenska Finlands Idrottsförbund SFI r.f. och dess hemort är Helsingfors stad. I dessa stadgar används för förbundets förkortningen SFI. Förbundets officiella språk är svenska.
SFI är anslutet till Finlands Svenska Idrott FSI r.f. och följer i sin verksamhet den distriktindelning som FSI antagit, vilken omfattar verksamheten inom Nyland-Åbolands Idrottsdistrikt r.f., Ålands Idrottsdistrikt r.f. och Österbottens Idrottsdistrikt r.f.
 

Viimeksi päivitetyt

Juho Lammi
GIF
 
     
     
 

Seurat


GIF
 
     
     
 

Sponsorit