Ultimate

Suomen Liitokiekkoliitto ry (SLKL) on Valo ry:n jäsenjärjestö, joka perustettiin vuonna 1978 liitokiekkoilijoiden keskusjärjestöksi. SLKL toimii jäsenistönsä etujärjestönä ja yhdyssiteenä. Valtakunnallisena kattojärjestönä liitto pitää yllä suhteita opetusministeriöön, emojärjestö Valoon ja muihin kansallisiin urheilujärjestöihin. Suomen Liitokiekkoliitto on jäsenenä maailman liitokiekkoliitossa (World Flying Disc Federation, WFDF) yhtenä sen yli 50 jäsenmaasta ja Euroopan liitokiekkoliitossa (European Ultimate Federation, EUF).
Organisaatio

SLKL ry:n ylin päättävä elin on vuosikokous, joka valitsee hallituksen. SLKL:n hallituksen tehtävänä on valvoa jäsenistön etuja edustamalla liittoa, valitsemalla sen toimihenkilöt ja -elimet sekä päättämällä rahankäytöstä.

SLKL:n varsinaista operatiivista toimintaa pyörittävät ultimate- ja juniorijaostot. Lisäksi yksi henkilö hallituksesta nimetään vastuuseen yksilölajeista. Ultimatejaosto vastaa ultimaten tapahtumista, kilpailutoiminnasta ja lajinedistämisestä Suomessa. Juniorijaosto vastaa koululais- ja nuorisotoiminnasta sekä liiton tarjoamasta demopalvelusta. Jaostojen vetäjät ovat hallituksen jäseniä. SLKL:lla on toiminnanjohtaja, joka hoitaa talouden ja hallinnon juoksevia asioita.
 
 
     
     
 

Seurat


Liitokiekkoseura Atletico ry
 
     
     
 

Sponsorit