Olympiasoutu

Suomen melonta- ja soutuliiton (SMSL) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna, kunto- ja harrasteliikuntana sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä lajiensa avulla.

Lisäksi liiton tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien monimuotoisuutta ja luonnon kestävää kehitystä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin perusteet.

SMSL toimii Suomessa toimivien melonta- ja soutuyhteisöjen keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä, sekä niiden henkilöjäsenten yleisten ja yhteisten etujen valvojana, jotka näiden sääntöjen edellyttämin tavoin edistävät melontaa ja soutua Suomessa.

Liitto on Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio, VALO ry:n, kansainvälisen kanoottiliiton (International Canoe Federation, ICF) sekä kansainvälisen soutuliiton (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, FISA) jäsen.
 
 
     
     
 

Seurat


Nesteen Soutajat
Takon soutajat
Takon Soutajat on 28.6.1957 perustettu, tällä hetkellä yksi suurimmista ja...
 
     
     
 

Sponsorit